Szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych

Nauczyciel/ka na wychodnym. Przygotowanie do regularnych zajęć w terenie

Szkolenie jednodniowe, organizowane najczęściej w sobotę, w godz. 9-17, prowadzone przez dwóch (dwoje) trenerów, z których jeden jest ekspertem od wypraw w środowisko przyrodnicze....

Czytaj więcej

Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych

Szkolenie oparte na doświadczeniach programu „Przedsiębiorcze dzieci”...

Czytaj więcej

Znam swoją wartość

Poczucie własnej wartości pozwala zarówno nauczycielom jak i dzieciom podejmować nowe wyzwania i nie zrażać się trudnościami...

Czytaj więcej

Jestem twórczy

Twórcze myślenie stymuluje rozwój dziecka. Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat...

Czytaj więcej

Potrafię rozmawiać

Umiejętność komunikacji z dziećmi, jak i rodzicami pomaga w codziennej pracy nauczyciela. Warsztat pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi...

Czytaj więcej

Trzy kroki dziecka w przyszłość

Trzy kroki w przyszłość to cykl szkoleniowy składający się z trzech warsztatów, skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera elementy wczesnej profilaktyki społecznej...

Czytaj więcej

Dobry start przedszkolaka

Autorski program Moniki Rościszewskiej-Woźniak. Program otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem MEN...

Czytaj więcej

Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w codziennej pracy przedszkola

Stymulacje sensoryczne stosowane podczas codziennych zabaw z dziećmi są źródłem wielu pozytywnych doświadczeń...

Czytaj więcej

Obserwacja i dokumentacja rozwoju dzieci

Obserwacja dzieci pozwala lepiej rozumieć ich zachowania i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby...

Czytaj więcej

Jak prowadzić krótkie warsztaty dla rodziców?

Szkolenie to przygotowuje nauczycieli do prowadzenia krótkich 1,5-godzinnych warsztatów dla rodziców według przygotowanych scenariuszy...

Czytaj więcej