Okres adaptacji, czyli proces przejścia dziecka z domu do placówki opiekuńczo – edukacyjnej jest bardzo ważnym i niełatwym czasem zarówno dla dziecka jak i rodziców oraz opiekunów/opiekunek.

Bezpieczny start„Na szkoleniu nauczyłam się, jak radzić sobie ze stresem, związanym z rozmawianiem z rodzicami i prowadzeniem warsztatów dla nich”

Dobrze przeprowadzona adaptacja dziecka w żłobku czy grupie dziecięcej zmniejsza stres dziecka, daje mu poczucie bezpieczeństwa, nie hamuje rozwoju a wręcz zwiększa umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i chęć zdobywania nowych doświadczeń.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze standardami bezpiecznej adaptacji dziecka, pogłębiają zrozumienie istoty budowania więzi z kolejnymi osobami (opiekunami), uczą się jak rozpoznawać potrzeby dzieci w tym zakresie, jak budować z nimi relacje.

Szkolenie daje też wiedzę, jak pracować z rodzicami w tym pierwszym okresie pobytu dziecka. Uczestnicy rozwijają umiejętności wspólnego z rodzicami planowania i prowadzenia procesu adaptacji, otrzymują wskazówki pomocne przy organizacji przyjmowania nowych dzieci i ich rodziców.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl