Muzyka w rozwoju małych dzieci ma bardzo ważne miejsce. Wspomaga wiele innych obszarów rozwoju, w których spontaniczne śpiewanie dziecka, zainteresowanie dźwiękami z otoczenia, rytmiczne poruszanie się do muzyki jest najbardziej namacalnym efektem

MuzykoterapiaDziecko, które chodzi do żłobka czy klubu dziecięcego jest ciekawe nowych dźwięków, gromadzi je, przetwarza i w efekcie zadziwia opiekunów i rodziców szybkim tempem rozwoju mowy, wokalizowaniem i swoją wrażliwością muzyczną.

Dla małego dziecka każdy dźwięk jest znaczący – przejeżdżający samochód, pociąg, dzwonek do drzwi, akord gitary czy pociągnięcie smyczka po strunie skrzypiec. Naszym zadaniem jest nadać znaczenie tym dźwiękom, pomóc je okiełznać, zrozumieć.

Warsztat ma na celu obudzenie w opiekunach ich własnych kompetencji muzycznych. Każdy z nas ma spory bagaż muzycznych doświadczeń. Poprzez proste muzyczne aktywności możemy rozwijać mowę, wspierać rozwój ruchowy, emocjonalny, poszerzać muzyczne doświadczenia dzieci i zachęcać do śpiewania.

Dobrze poznać moc muzyki. Z jej pomocą dotrzeć do wspomnień, przywołać zapomniane obrazy. A potem ze świadomością budować muzyczny język w swoich podopiecznych.

Podczas kolejnych spotkań chętnie nauczymy jak pracować z opracowanymi scenariuszami zajęć muzycznych, przygotowanymi specjalnie z myślą o małych dzieciach.

Uczestnicy otrzymują materiały zawierające karty z przykładowymi zabawami muzycznymi dla maluchów.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl