Psycholog kliniczna dziecka, z doświadczeniem w pracy z dziećmi do 12 roku życia, absolwentka Szkoły Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podyplomowych studiów o rodzinie. Trener Akademii Komeńskiego  – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego