Pedagog specjalny, absolwentka podyplomowych studiów z psychologii wychowawczej i studium specjalnego w zakresie socjoterapii; ukończyła szkołę trenerów PTP, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego