Szkolenie jednodniowe, organizowane najczęściej w sobotę, w godz. 9-17, prowadzone przez dwóch (dwoje) trenerów, z których jeden jest ekspertem od wypraw w środowisko przyrodnicze.

Cele szkolenia:

Celem jest otwarcie nauczycielek/li na nową formę pracy z dziećmi, na nowy rodzaj relacji, na wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami w nowym otoczeniu – środowisku przyrodniczym – oraz przepracowanie z wraz z innymi uczestni(cz)kami szkolenia pomysłów na aktywności z dziećmi.

Odbiorcy szkolenia:

Nauczycielki/nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

Koszt szkolenia (warunkiem jest zebranie grupy 12-15 osobowej):

Dodatkowe informacje

Szkolenia są organizowane  w bazach leśnych w województwach, z których mamy najwięcej zgłoszeń. Konkretne oferty będą sukcesywnie wysyłane mailem do wszystkich zainteresowanych. Chęć uczestnictwa można zgłaszać mailowo pisząc na adres wychodne@frd.org.pl.