Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza na szkolenia.

Nauczyciel(k)om oferujemy szkolenia doskonalące w ramach Instytutu Komeńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zapraszamy także na szkolenia kwalifikacyjne dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i dla dziennych opiekunów.

W ofercie mamy również szkolenia doskonalące dla osób pracujących z dziećmi w wieku 0-6 lat i młodszym wieku szkolnym.

Specjalizujemy się w prowadzeniu programów, rozwijających umiejętności miękkie wychowawców, nauczycieli i rodziców. Pomagamy wprowadzać nowe metody pracy z dziećmi, podnoszące ich kompetencje.

Autorskie programy naszych szkoleń są wynikiem wieloletniej pracy psychologów i pedagogów skupionych wokół Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • opiekunów/wychowawców dzieci do lat 3
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  • rodziców
  • dyrektorów szkół i przedszkoli
  • przedstawicieli gminnych władz oświatowych
  • personel administracyjny i pomocniczy przedszkoli
  • pracowników klubów, świetlic i bibliotek
  • wszystkich zainteresowanych wspomaganiem rozwoju małych dzieci

Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ:

Nasze szkolenia umożliwiają przeszkolenie osób o różnym stopniu zaawansowania merytorycznego. Dostarczamy rzetelnej wiedzy i umiejętności. Wszystkie szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi. Trenerzy elastycznie dostosowują scenariusze szkoleń do potrzeb grupy. Szkolenia to dla uczestników intensywna praca, dzięki której doskonalą swoje metody działania.

Zaświadczenia:

Po ukończeniu każdego szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Nauczycielki/nauczyciele otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w doskonaleniu zawodowym wystawiane przez Instytut Komeńskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego pod numerem 164/NPDN/2020.

Kontakt:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: szkolenia@frd.org.pl