Profesjonalizm to doskonalenie kompetencji

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 45, poz. 235) rozszerzyła zadania, jakie stoją przed osobami pracującymi z małymi dziećmi o działania wychowawcze i edukacyjne. Dlatego nawet osoby o wielkim doświadczeniu pracy w żłobku mogą potrzebować nowej wiedzy i umiejętności. Najwyższej klasy profesjonalista to osoba, która stale szuka nowych sposobów pracy z dzieckiem, doskonali zarówno swój warsztat pracy, jak i umiejętność refleksji nad własną praktyką.

Oferujemy następujące szkolenia doskonalące

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem pracy pedagogicznej wychowawcy małego dziecka. Konieczny jest stały, dwustronny przepływ informacji, bliski i bezpieczny kontakt umożliwiający rozwiązywania ewentualnych problemów

Bezpieczny start – adaptacja dziecka i nawiązywanie więzi z opiekunami oraz współpraca osób opiekujących się dzieckiem

Okres adaptacji, czyli proces przejścia dziecka z domu do placówki opiekuńczo-edukacyjnej jest bardzo ważnym i niełatwym czasem, zarówno dla dziecka jak i rodziców oraz opiekunów/opiekunek

Swobodny ruch dziecka – profilaktyka zdrowia i podstawa rozwoju

Aktywność ruchowa u małych dzieci przebiega samoistnie wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego

Podstawy medycyny ratunkowej

Najmłodsze dzieci są szczególnie narażone na urazy i wypadki. Nie mając wystarczającej liczby doświadczeń trudno im przewidzieć konsekwencje swojego zachowania. Opiekunowie muszą być szczególnie czujni, a jednocześnie wyposażeni w praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Wspieranie rozwoju społecznego dzieci i rozwiązywanie konfliktów

Rozwój społeczno-emocjonalny małych dzieci jest jednym z ważniejszych obszarów w rozwoju dziecka

Jak planować codzienne życie w grupie żłobkowej – rytuały, rytm, nauka, rozwój

Określone rytuały składające się na codzienny rytm dnia zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa i stałości, a jednocześnie stwarzają znakomite okazje do uczenia się i rozwoju kluczowych umiejętności

Obserwacja małego dziecka – jak rozpoznawać i lepiej rozumieć procesy rozwojowe?

Celem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy o rozwoju małego dziecka oraz nabycie umiejętności prawidłowej obserwacji

Żłobek na piątkę – jak zadbać o wysokie standardy opieki nad dziećmi

Opieka nad małym dzieckiem wymaga najwyższych standardów i głębokiego przemyślenia wielu kwestii oraz uwspólnienia podstawowych zasad i wartości

Metoda integracji sensorycznej w codziennej pracy żłobka

Stymulacje sensoryczne stosowane podczas codziennych zabaw z dziećmi są źródłem wielu pozytywnych doświadczeń. Pozwalają dzieciom w atrakcyjny sposób oswoić się z różnymi bodźcami sensorycznymi, które początkowo mogą być dla nich trudne

Plastyka i sztuka w rozwoju małego dziecka

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o znaczeniu sztuki i plastyki dla rozwoju społecznego, emocjonalnego i manualnego małego dziecka. Pokazanie, jak przez aktywne zabawy kształtem i barwą można skomunikować się z dzieckiem i uzyskać informacje o  jego potrzebach i kondycji