Nauczyciel/ka na wychodnym. Przygotowanie do regularnych zajęć w terenie

Szkolenie jednodniowe, organizowane najczęściej w sobotę, w godz. 9-17, prowadzone przez dwóch (dwoje) trenerów, z których jeden jest ekspertem od wypraw w środowisko przyrodnicze.

Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych

Szkolenie oparte na doświadczeniach programu „Przedsiębiorcze dzieci”

Znam swoją wartość

Poczucie własnej wartości pozwala zarówno nauczycielom jak i dzieciom podejmować nowe wyzwania i nie zrażać się trudnościami

Jestem twórczy

Twórcze myślenie stymuluje rozwój dziecka. Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat

Potrafię rozmawiać

Umiejętność komunikacji z dziećmi, jak i rodzicami pomaga w codziennej pracy nauczyciela. Warsztat pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi

Trzy kroki dziecka w przyszłość

Trzy kroki w przyszłość to cykl szkoleniowy składający się z trzech warsztatów, skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera elementy wczesnej profilaktyki społecznej

Dobry start przedszkolaka

Autorski program Moniki Rościszewskiej-Woźniak. Program otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem MEN

Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w codziennej pracy przedszkola

Stymulacje sensoryczne stosowane podczas codziennych zabaw z dziećmi są źródłem wielu pozytywnych doświadczeń

Obserwacja i dokumentacja rozwoju dzieci

Obserwacja dzieci pozwala lepiej rozumieć ich zachowania i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby

Jak prowadzić krótkie warsztaty dla rodziców?

Szkolenie to przygotowuje nauczycieli do prowadzenia krótkich 1,5-godzinnych warsztatów dla rodziców według przygotowanych scenariuszy

Świadomi siebie i innych

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na potrzeby swoje i innych

Od zaciekawienia do porozumienia, czyli co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem

Koncepcja pedagogiczna przedszkola

Szkolenie pomaga odpowiedzieć wszystkim pracownikom na pytania o cele pracy wychowawczej, zasady pracy w zespole oraz współpracy z rodzicami i innymi instytucjami. Podczas spotkań przedstawiciele rady pedagogicznej przedszkola pracują nad jednolitym, całościowym i spójnym programem pracy wychowawczej

Przedszkole na piątkę – standardy jakości pracy z dziećmi

Fundacja Komeńskiego opracowała na podstawie koncepcji dr Rogera Protta zestaw standardów jakości pracy z dziećmi

Mali badacze – wprowadzenie do metody projektów badawczych

Jest to fascynująca metoda pracy z dziećmi, która daje zarówno dzieciom, jak i nauczycielom możliwości rozwoju na wielu poziomach