Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych

Szkolenie oparte na doświadczeniach programu „Przedsiębiorcze dzieci”

Znam swoją wartość

Poczucie własnej wartości pozwala zarówno nauczycielom jak i dzieciom podejmować nowe wyzwania i nie zrażać się trudnościami.

Jestem twórczy

Twórcze myślenie stymuluje rozwój dziecka. Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat.

Potrafię rozmawiać

Umiejętność komunikacji z dziećmi, jak i rodzicami pomaga w codziennej pracy nauczyciela. Warsztat pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi.

Trzy kroki dziecka w przyszłość

Trzy kroki w przyszłość to cykl szkoleniowy składający się z trzech warsztatów, skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera elementy wczesnej profilaktyki społecznej.

Dobry start przedszkolaka

Autorski program Moniki Rościszewskiej-Woźniak. Program otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem MEN.

Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w codziennej pracy przedszkola

Stymulacje sensoryczne stosowane podczas codziennych zabaw z dziećmi są źródłem wielu pozytywnych doświadczeń. 

Obserwacja i dokumentacja rozwoju dzieci

Obserwacja dzieci pozwala lepiej rozumieć ich zachowania i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby.

Jak prowadzić krótkie warsztaty dla rodziców?

Szkolenie to przygotowuje nauczycieli do prowadzenia krótkich 1,5 godzinnych warsztatów dla rodziców według przygotowanych scenariuszy.

Świadomi siebie i innych

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na potrzeby swoje i innych.

Od zaciekawienia do porozumienia, czyli co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem.

Koncepcja pedagogiczna przedszkola

Szkolenie pomaga odpowiedzieć wszystkim pracownikom na pytania o cele pracy wychowawczej, zasady pracy w zespole oraz współpracy z rodzicami i innymi instytucjami. Podczas spotkań przedstawiciele rady pedagogicznej przedszkola pracują nad jednolitym, całościowym i spójnym programem pracy wychowawczej.

Przedszkole na piątkę – standardy jakości pracy z dziećmi

Fundacja Komeńskiego opracowała na podstawie koncepcji dr Rogera Protta zestaw standardów jakości pracy z dziećmi.

Mali badacze – wprowadzenie do metody projektów badawczych

Jest to fascynująca metoda pracy z dziećmi, która daje możliwości rozwoju na wielu poziomach – zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli.