Szkolenie kwalifikacyjne dla wolontariusza

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi

Animator/ka Grup Zabawowych

Szkolenie przygotowuje do utworzenia i prowadzenia Grupy Zabawowej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 0 do 5 lat i ich rodzice

Opiekun dzienny (uzupełniające)

Program szkolenia oparliśmy na koncepcji „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Opiekun dzienny (kwalifikacyjne)

Program szkolenia oparliśmy na koncepcji „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (uzupełniające)

Program szkolenia oparliśmy na koncepcji „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym (kwalifikacyjne)

Fundamentem programu szkolenia jest koncepcja „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego