Propozycje dla przedszkoli i szkół podstawowych

Wychodne z trenerem, czyli wyprawa w najbliższe nieznane

Fundacja Rozwoju Dzieci w ramach Programu „Dzieci mają wychodne” oferuje 3-godzinny warsztat w terenie dla dzieci i nauczycieli (i ewentualnie rodziców) w formie spaceru w okolicznej przyrodzie.

Trudne zachowania dzieci

Analiza zachowań dzieci, które sprawiają trudność (z perspektywy dziecka i dorosłego).  Uczestnicy warsztatów zwiększają umiejętność rozumienia trudnych sytuacji w kontaktach z dziećmi i właściwego reagowania

Jak zawierać kontrakt z dziećmi?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się czym jest kontrakt z dziećmi, jaka jest metodologia tworzenia kontraktu, poznają zasady jego formułowania

Jak organizować dobre spotkania z rodzicami?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują przyczyny braku współdziałania ze strony rodziców i uczą się jak przygotować warunki do dobrej współpracy z nimi

Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?

Podczas szkolenia uczestnicy ustalają hierarchię ważności poszczególnych potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły przyjmując różne perspektywy: dziecka, rodziców, nauczyciela