Propozycje szkoleniowej rady pedagogicznej dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Trudne zachowania dzieci

Analiza zachowań dzieci, które sprawiają trudność uczestnikom (z perspektywy dziecka i dorosłego). Podczas warsztatów uczestnicy zwiększają umiejętności rozumienia trudnych sytuacji w kontaktach z dziećmi i reagowania w tych sytuacjach.

Jak zawierać kontrakt z dziećmi?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się czym jest kontrakt z dziećmi, jaka jest metodologia tworzenia kontraktu – w tym poznają zasady formułowania kontraktu.

Jak organizować dobre spotkania z rodzicami?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują przyczyny braku współdziałania ze strony rodziców i uczą się jak przygotować warunki do dobrej współpracy z nimi.

Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?

Podczas szkolenia uczestnicy będą rozpatrywać między innymi: stopień ważności potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły z perspektywy: dziecka, rodziców, nauczycieli; zastanowią się, co może wzmocnić ciekawość dzieci, zredukować ich lęk w sytuacji przejścia z przedszkola do szkoły oraz jak wesprzeć dziecko w tej sytuacji. Ponadto omówione zostaną prawdy i mity na temat adaptacji dziecka do szkoły.