Instytut Komeńskiego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa został powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w 2011 r.

Prezesem Zarządu Instytutu jest Monika Rościszewska-Woźniak

Celem naszych działań jest podnoszenie jakości pracy osób dorosłych, zajmujących się dziećmi

Nasze aktualne zadania:

  • Realizowanie programu „Kompetentne Przedszkolaki”, w ramach którego prowadzimy 33 Punkty Przedszkolne na Podkarpaciu
  • Prowadzenie projektów upowszechniających nowatorskie rozwiązania edukacyjne i metodyczne w instytucjach dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  • Prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących. Wszystkie szkolenia organizowane są w ramach Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego, niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli wpisanej do ewidencji Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nr 47/NPDN/2009 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.14/00188/2015.