Kompetentne przedszkolaki

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 784 dzieci w wieku 3-5 lat.

Projekt „BECERID”

Program Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet w Ghent (Belgia), partnerami są ośrodki uniwersyteckie z Polski (UW, APS), Holandii i Portugalii.

Projekt „TRAnsitions Children and Kindergarten”

Program Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Jagielloński, w projekcie biorą udział partnerzy z Belgii i Włoch.

Projekt „Miejskie Przedszkole nr 1 w Piszu – kompetencje kluczowe otwierają świat”

Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu.