Nasza kadra

Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Akademii Komeńskiego: psychologów, pedagogów i metodyków wychowania przedszkolnego. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.

anna-rutkowska

Anna Rutkowska

Trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP (nr 491), w pracy terapeutycznej pracuje w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), studiuje Master Class of Management na SWPS, jest certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills, arteterapeutką, coachem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji społecznych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej; treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi.
Blanka Adamczuk

Blanka Adamczuk

Psycholog, edukatorka o specjalizacji Systemowa Profilaktyka (Fundacja "Bene Vobis"), trenerka warsztatów psychoedukacyjnych i treningu zadaniowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Dominik Kmita

Dominik Kmita

Pedagog społeczny, absolwent szkoły trenerów biznesu TROP, członek Zarządu Fundacji im. J.A. Komenskiego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Elżbieta Radwańska

Elżbieta Radwańska

Pedagog specjalny oraz pedagog nauczania początkowego z terapią pedagogiczną,, ukończyła podyplomową oligofrenopedagogikę, koordynatorka merytoryczna Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Gracjana Woźniak (Węgorska)

Gracjana Woźniak (Węgorska)

Psycholog kliniczna dziecka, z doświadczeniem w pracy z dziećmi do 12 roku życia, absolwentka Szkoły Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podyplomowych studiów o rodzinie. Trener Akademii Komeńskiego  - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Halina Krzyształowicz-Stachyra

Halina Krzyształowicz-Stachyra

Pedagog specjalny, absolwentka podyplomowych studiów z psychologii wychowawczej i studium specjalnego w zakresie socjoterapii; ukończyła szkołę trenerów PTP, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Halina Wankowska-Marczak

Halina Wankowska-Marczak

Pedagog, absolwentka podyplomowego studium z zakresu terapii pedagogicznej oraz wychowania seksualnego, współpraca z samorządami lokalnym w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji małych dzieci - konsultant, lokalny koordynator, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Jerzy Radwan

Jerzy Radwan

Psycholog kliniczny, edukator, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Joanna Wrońska

Joanna Wrońska

Socjolog, certyfikowana trenerka i absolwentka Szkoły Trenerów STOP, ukończyła Szkołę Treningu Grupowego, prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i liderów lokalnych społeczności, animuje grupy zabawowe dla najmłodszych i działania projektowe dla przedszkolaków, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psycholog kliniczny, edukatorka, terapeutka małych dzieci i ich rodzin, współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków przy realizacji treningów i warsztatów psychologicznych dla młodzieży i dorosłych, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego
Kacper Woźniak

Kacper Woźniak

Psycholog społeczny, absolwent szkoły trenerów TROP, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Magdalena Korsak

Magdalena Korsak

Pedagog wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium psychopedagogiki kreatywności, ukończone podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Małgorzata Synowiec

Małgorzata Synowiec

Pedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, oligofrenopedagogiki, wychowania seksualnego. Absolwentka studium psychoprofilaktyki uzależnień, socjoterapii oraz trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i liderów lokalnych społeczności. Animator projektów edukacji międzypokoleniowej. Trenerka Akademii Komeńskiego.
Maria Cieślak

Maria Cieślak

Pedagog, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerka programu "Spójrz inaczej" oraz "Stymulowanie twórczego myślenia”, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Michał Wroński

Michał Wroński

Psycholog społeczny, absolwent szkoły trenerów STOP oraz szkoły treningu grupowego, trener Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Monika Rościszewska-Woźniak

Monika Rościszewska-Woźniak

Psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego, autorka programu przedszkola integracyjnego w Warszawie, autorka wielu felietonów o tematyce wychowawczej oraz publikacji z zakresu jakości pracy przedszkoli i zarządzaniu oświatą, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Urszula Majerska

Urszula Majerska

Psycholog, edukatorka, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Urszula Malko

Urszula Malko

Psycholog, ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji przy SWPS w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Jest autorką tekstów do pisma Dziecko. Prowadzi także szkolenia z umiejętności miękkich, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego