Określone rytuały składające się na codzienny rytm dnia zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa i stałości a jednocześnie stwarzają znakomite okazje do uczenia się i rozwoju kluczowych umiejętności.

Jak planować codzienne życie w grupie żłobkowej„Ten rytm dnia, o którym mówiliśmy na szkoleniu, pokazuje, jak można takie zajęcia zorganizować, żeby to wszystko przebiegało z nastawieniem na dzieci, ale też sprawnie organizacyjnie.”

„Bardzo podobał mi się film o jedzeniu i nakładaniu sobie samemu; dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, bardziej praktycznych niż teoretycznych.”

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o znaczeniu sytuacji codziennych dla rozwoju dziecka, takich jak: powitanie, pożegnanie, higiena, odpoczynek i posiłki. Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby dostosowania rytmu grupy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

W czasie warsztatu omawiane są kwestie prawidłowego żywienia małych dzieci, higieny, samodzielności w codziennych sytuacjach. Uczestnicy otrzymują materiały dotyczące prawidłowego żywienia dzieci i higieny.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych (możliwość doskonalenia umiejętności przez e-learning)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl