Trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP (nr 491), w pracy terapeutycznej pracuje w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), studiuje Master Class of Management na SWPS, jest certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills, arteterapeutką, coachem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji społecznych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej; treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi.