Pedagog, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerka programu “Spójrz inaczej” oraz “Stymulowanie twórczego myślenia”, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.