Pedagog społeczny, absolwent szkoły trenerów biznesu TROP, członek Zarządu Fundacji im. J.A. Komenskiego, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego