Pedagog specjalny oraz pedagog nauczania początkowego z terapią pedagogiczną,, ukończyła podyplomową oligofrenopedagogikę, koordynatorka merytoryczna Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego