Psycholog kliniczny, edukator, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego