Pedagog wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium psychopedagogiki kreatywności, ukończone podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego