Pedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, oligofrenopedagogiki, wychowania seksualnego. Absolwentka studium psychoprofilaktyki uzależnień, socjoterapii oraz trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i liderów lokalnych społeczności. Animator projektów edukacji międzypokoleniowej. Trenerka Akademii Komeńskiego.