PROJEKTY

Kompetentne przedszkolaki

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 784 dzieci w wieku 3-5 lat....

Czytaj więcej

Projekt „BECERID”

Program Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet w Ghent (Belgia), partnerami są ośrodki uniwersyteckie z Polski (UW, APS), Holandii i Portugalii....

Czytaj więcej

Projekt „TRAnsitions Children and Kindergarten”

Program Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Jagielloński, w projekcie biorą udział partnerzy z Belgii i Włoch....

Czytaj więcej

Projekt „Miejskie Przedszkole nr 1 w Piszu – kompetencje kluczowe otwierają świat”

Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu....

Czytaj więcej