Program Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Jagielloński, w projekcie biorą udział partnerzy z Belgii i Włoch.

 

Czas realizacji:

Od ………………. r. do ……………………….. r.

Cele

Wymiana doświadczeń i wypracowanie metodyki wsparcia nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracy nad wyrównywaniem szans edukacyjnych z  wykorzystaniem  wideocoachingu.

Działania

W 2018 r. odbyły się 2 spotkania partnerów, przedyskutowano metodykę wsparcia i przeprowadzono obserwacje i wywiady z nauczycielami, dyrektorami i rodzicami przedszkoli w Warszawie, Krakowie oraz Ośrodków Przedszkolnych prowadzonych przez Instytut na Podkarpaciu.

Kontakt

Instytut Komeńskiego
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa,
e-mail: biuro@instytutkomenskiego.pl