Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu.

Obszar terytorialny:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie).

Czas realizacji:

15.03.2017 r. –  31.12.2018 r.

Cele

Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu.

Cele szczegółowe to:

 • Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu dzięki udziałowi w szkoleniach doskonalących i sieci współpracy w okresie trwania projektu.
 • Wzrost kompetencji kluczowych dzieci w zakresie współpracy, przedsiębiorczości, inicjatywy w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piszu dzięki udziałowi w zajęciach dodatkowych i zajęciach z języka angielskiego w okresie trwania projektu

Działania

 • szkolenia doskonalące dla nauczycieli – 40 godzin warsztatów
 • wsparcie merytoryczne (superwizje i coaching) nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z dziećmi w ramach projektu – łącznie 360 godzin
 • prowadzenie przez przeszkolonych nauczycieli zajęć dodatkowych dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych dzieci
 • prowadzenie przez przeszkolonych nauczycieli zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Efekty

 • 37 nauczycieli skończyło ścieżkę doskonalenia i posiadają wymagane w projekcie kompetencje potwierdzone certyfikatem;
 • 2030 godzin zajęć dodatkowych dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych dzieci  zrealizowanych przez przeszkolonych nauczycieli
 • 971 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego
 • W projekcie wzięło udział 715 dzieci, w tym 354 dziewczynek i 361 chłopców.
 • Miejskie Przedszkole nr 1 w Piszu zostało wyposażone w sprzęt multimedialny, zestawy edukacyjne i materiały niezbędne do realizacji projektów.

Sponsor

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Kontakt

Instytut Komeńskiego
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa,
e-mail: biuro@instytutkomenskiego.pl