Krótkie formy warsztatowe

Nauczyciel/ka na wychodnym. Przygotowanie do regularnych zajęć w terenie

Szkolenie jednodniowe, organizowane najczęściej w sobotę, w godz. 9-17, prowadzone przez dwóch (dwoje) trenerów, z których jeden jest ekspertem od wypraw w środowisko przyrodnicze....

Czytaj więcej

Trudne zachowania dzieci

Analiza zachowań dzieci, które sprawiają trudność (z perspektywy dziecka i dorosłego).  Uczestnicy warsztatów zwiększają umiejętność rozumienia trudnych sytuacji w kontaktach z dziećmi i właściwego reagowania...

Czytaj więcej

Jak zawierać kontrakt z dziećmi?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się czym jest kontrakt z dziećmi, jaka jest metodologia tworzenia kontraktu, poznają zasady jego formułowania...

Czytaj więcej

Jak organizować dobre spotkania z rodzicami?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują przyczyny braku współdziałania ze strony rodziców i uczą się jak przygotować warunki do dobrej współpracy z nimi...

Czytaj więcej

Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?

Podczas szkolenia uczestnicy ustalają hierarchię ważności poszczególnych potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły przyjmując różne perspektywy: dziecka, rodziców, nauczyciela...

Czytaj więcej