Analiza zachowań dzieci, które sprawiają trudność uczestnikom (z perspektywy dziecka i dorosłego). Podczas warsztatów uczestnicy zwiększają umiejętności rozumienia trudnych sytuacji w kontaktach z dziećmi i reagowania w tych sytuacjach.

Cele szkolenia:

  • pogłębienie refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
  • rozwój umiejętności skutecznego reagowania na trudne zachowania dzieci,
  • zwiększenie umiejętności pomagania dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach.

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

  • 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 531 826 666 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl