Podczas szkolenia uczestnicy analizują przyczyny braku współdziałania ze strony rodziców i uczą się jak przygotować warunki do dobrej współpracy z nimi

Cele szkolenia:

  • określenie przyczyn “nieobecności” rodziców w placówkach i wypracowanie sposobów zwiększających prawdopodobieństwo ich obecności na spotkaniach z udziałem nauczycieli
  • uwrażliwienie na jakość dobrych spotkań z rodzicami

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

  • 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać  pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl