Podczas szkolenia uczestnicy ustalają hierarchię ważności poszczególnych potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły przyjmując różne perspektywy: dziecka, rodziców, nauczyciela

Zastanawiają się też, co może wzmocnić ciekawość dzieci, zredukować ich lęk w sytuacji przejścia z przedszkola do szkoły oraz jak je wspierać. Ponadto omawiane są prawdy i mity na temat adaptacji dziecka do szkoły.

Cele szkolenia:

  • rozumienie potrzeb dziecka związanych z adaptacją oraz swojej roli we wspieraniu dziecka w przejściu z przedszkola do szkoły
  • ułatwienie zorganizowania przyjaznej adaptacji dziecka z etapu przedszkolnego do szkolnego
  • tworzenie przyjaznego środowiska rozwojowego
  • werbalizowanie własnych oczekiwań wobec szkoły, nauczycieli i rodziców

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz zainteresowanymi rodzicami

Czas trwania szkolenia:

  • 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl