Podczas szkolenia uczestnicy będą rozpatrywać między innymi: stopień ważności potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły z perspektywy: dziecka, rodziców, nauczycieli; zastanowią się, co może wzmocnić ciekawość dzieci, zredukować ich lęk w sytuacji przejścia z przedszkola do szkoły oraz jak wesprzeć dziecko w tej sytuacji. Ponadto omówione zostaną prawdy i mity na temat adaptacji dziecka do szkoły.

Cele szkolenia:

  • rozumienie potrzeb dziecka związanych z adaptacją oraz swojej roli we wspieraniu dziecka w przejściu z przedszkola do szkoły,
  • ułatwienie zorganizowania przyjaznej adaptacji dziecka z etapu przedszkolnego do szkolnego,
  • tworzenie przyjaznego środowiska rozwojowego,
  • werbalizowanie własnych oczekiwań wobec szkoły, nauczycieli i rodziców.

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz zainteresowanymi rodzicami

Czas trwania szkolenia:

  • 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 531 826 666 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl