Szkolenie przygotowuje do utworzenia i prowadzenia Grupy Zabawowej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia i ich rodzice.

Animator Grup Zabawowych
Grupa Zabawowa to propozycja nowej formy edukacji pozwalająca matkom i ojcom rozwijać umiejętności organizacyjne i wychowawcze, a jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające rozwój dzieci.

Grupy Zabawowe to systematyczne spotkania rodziców i dzieci pod kierunkiem Animatora. Grupy spotykają się 1-2 raz w tygodniu na 2-4 godziny (przeczytaj więcej o Grupach Zabawowych)

Zadania Animatora Grupy Zabawowej:

 • modelowanie jakościowych relacji z dziećmi i tworzenie warunków zaspokajających potrzeby rozwojowe małych dzieci
 • konstruowanie – we współpracy z rodzicami – programu poszczególnych spotkań
 • budowanie relacji z rodzicami
 • aktywizowanie rodziców i tworzenie dla nich warunków przejmowania współodpowiedzialności za Grupę Zabawową
 • monitorowanie przebiegu procesu rozwoju Grupy Zabawowej

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pedagodzy, pracownicy biblioteki, wychowawcy świetlicy,
 • opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie,
 • rodzice.

Cele szkolenia:

 • omówienie różnych modeli Grup Zabawowych funkcjonujących w Europie,
 • poznanie sposobów promowania Grupy Zabawowej w środowisku, zasad rekrutacji uczestników,
 • opracowanie planu pierwszego spotkania z rodzicami oraz wzoru kontraktu między uczestnikami spotkań,
 • poznanie zasad aranżacji przestrzeni, wyposażenia sali w pomoce do zajęć oraz współpracy ze specjalistami, których można zaprosić na spotkanie Grupy Zabawowej,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji rozwoju dzieci,
 • wskazanie propozycji zabaw dla małych dzieci oraz źródeł, z których można czerpać pomysły do scenariuszy spotkań.

Czas trwania szkolenia:

 • 20 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 531 826 666 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl