Szkolenie przygotowuje do utworzenia i prowadzenia Grupy Zabawowej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 0 do 5 lat i ich rodzice

Animator Grup ZabawowychGrupa Zabawowa to propozycja nowej formy edukacji pozwalająca matkom i ojcom rozwijać umiejętności organizacyjne i wychowawcze, a jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające rozwój dzieci.

Grupy Zabawowe to systematyczne spotkania rodziców i dzieci pod kierunkiem Animatora. Grupy spotykają się 1-2 razy w tygodniu na około 2 godziny (przeczytaj więcej o Grupach Zabawowych).

Program szkolenia:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z teorią i praktyką dotyczącą m.in.:

  • rozwoju małego dziecka
  • relacji między dziećmi oraz między dorosłymi a dziećmi
  • współpracy z rodzicami
  • zasad działania Grup Zabawowych
  • zabaw i zabawek

Informacje organizacyjne:

Kurs jest w całości online, co pozwala uczestnikom na swobodę w przyswajaniu materiału, zależnie od własnych możliwości. Zakończony jest testem sprawdzającym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia, wystawione przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Urząd Wojewódzki w Warszawie pod numerem 2.14/00023/2020.

Czas trwania szkolenia:

  • 15 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 240 zł netto (=brutto)

Dodatkowe informacje: