Program szkolenia oparliśmy na koncepcji „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.Posiadasz kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekuna, lecz miałaś/miałeś przerwę w pełnieniu obowiązków zawodowych?

Pracujesz jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, lecz chcesz uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę oraz udoskonalić posiadane już umiejętności?

Skończyłaś/skończyłeś studia pielęgniarskie, pedagogikę przedszkolną, wczesnoszkolną, lub opiekuńczo-wychowawczą, ale brakuje Ci praktycznych wskazówek i dobrych przykładów?

Przyjdź do nas na szkolenie, a będziesz mogła/mógł:

  • uzupełnić wiadomości dotyczące planowania codziennego życia w grupie żłobkowej,
  • przećwiczyć obserwację najmłodszych dzieci,
  • udoskonalić umiejętność współpracy z rodzicami,
  • poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju społecznego maluchów i rozwiązywania przez nich konfliktów,
  • odświeżyć niezbędne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej swoim podopiecznym,
  • wymienić się doświadczeniami, pomysłami na zabawę, inspiracjami muzycznymi i plastycznymi,
  • otrzymać „POMOCNIK WYCHOWAWCZY” – niezbędny w codziennej pracy podręcznik opracowany przez zespół psychologów, pedagogów, specjalistów od żywienia, bezpieczeństwa, zdrowia i wczesnego wspomagania rozwoju,
  • pracować metodami aktywnymi, takimi jak: grupy problemowe, dyskusja, gry dydaktyczne, analiza przykładów filmowych.

Nasze szkolenie przygotowaliśmy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. nr 69, poz. 368). Program szkolenia został zatwierdzony na kolejne 5 lat w dniu 23 grudnia 2016 roku (decyzja nr 87/2016).

Program szkolenia oparliśmy na koncepcji „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Czas trwania szkolenia:

  • 50 godzin dydaktycznych (stacjonarnie)
  • 30 godzin dydaktycznych (e-learning)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl