Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi

Dla kogo:

  • Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pomagać opiekunom w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (np. rodziców)

Cele:

  • nabycie umiejętności twórczej zabawy z małymi dziećmi
  • zdobycie podstawowej wiedzy na temat pielęgnacji małych dzieci

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: wykład, dyskusja, analiza przypadku, film, praca w małych grupach.

Program szkolenia:

  • udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  • opieka pielęgnacyjna
  • stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik szkoleniowy oraz prezentacje wykorzystywane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).

Czas trwania szkolenia:

40 godzin dydaktycznych (4 dni, 2 weekendy)

Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

Obecnie nie planujemy realizacji tego szkolenia w najbliższym czasie. Jesteśmy otwarci na zrealizowanie go w formule zamkniętej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl