Fundamentem programu szkolenia jest koncepcja „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Najbliższy termin: 10.07.2021 r. Zapraszamy!
Pobierz szczegółowe informacje o szkoleniu (klikając na obrazek): 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenia@frd.org.pl