Szkolenie pomaga odpowiedzieć wszystkim pracownikom na pytania o cele pracy wychowawczej, zasady pracy w zespole oraz współpracy z rodzicami i innymi instytucjami. Podczas spotkań przedstawiciele rady pedagogicznej przedszkola pracują nad jednolitym, całościowym i spójnym programem pracy wychowawczej

Koncepcja pedagogiczna przedszkola– Ważne jest to, że koncepcję opracował cały zespół, że jest to dzieło wszystkich osób, które się przez to z nią identyfikują, a nie kolejny narzucony dokument.
– Koncepcja umożliwiła i ułatwiła usystematyzowanie kwestii dotyczących pracy naszego przedszkola. Jednocześnie skłoniła nas do jasnego sprecyzowania celów dalszej pracy.
– Najważniejsze było dla mnie zrozumienie, że na wiele rzeczy mamy wpływ i tylko od nas zależy jakość naszej pracy.
(Uczestnicy szkolenia)

 

W załączniku do Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dn. 07.10.2009 r. znajduje się zapis dotyczący „Wymagań wobec przedszkoli”, w których jest napisane, że: „przedszkole ma koncepcję pracy.”

Uczestnicy podczas szkolenia dowiadują się:

  • w jaki sposób zespół placówki ma pracować nad tworzeniem koncepcji pedagogicznej przedszkola
  • jak przeprowadzić analizę jakości pracy
  • w jaki sposób stworzyć program rozwoju placówki

Efekty szkolenia:

Powstaje obszerny dokument „Koncepcja pedagogiczna przedszkola”.

Praca nad koncepcją integruje i konsoliduje zespół. Pozwala poznać poglądy jego członków na różne kwestie pedagogiczne oraz na wypracowanie tego, co jest najważniejsze w pracy danego przedszkola. Jednocześnie pozwala na wytyczenie kierunków planowanych zmian w pracy placówki i określa, kto i kiedy zajmie się ich realizacją. Tworzy to współodpowiedzialność zespołu za pracę przedszkola, który bardziej się z nią utożsamia, gdyż to co powstało jest wynikiem pracy, dyskusji całego zespołu. Ponadto praca nad koncepcją doskonali komunikację interpersonalną, umiejętność prezentowania własnego zdania, współpracy w różnych zespołach, wymianę poglądów i doświadczeń. Daje wiedzę na temat mocnych i słabych stron pracy przedszkola.

Odbiorcy szkolenia:

  • rada pedagogiczna przedszkola – dyrektor placówki, nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści: psycholog, logopeda

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy nowo powstałe placówki oraz przedszkola, które chcą unowocześnić zarządzanie.

Czas trwania szkolenia:

  • 30 godzin dydaktycznych (elastyczne warianty czasowe)

Materiały dydaktyczne

  • podręcznik „Koncepcja pedagogiczna przedszkola”

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl