Fundacja Komeńskiego opracowała na podstawie koncepcji dr Rogera Protta zestaw standardów jakości pracy z dziećmi

Szkolenie Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmiByłam bardzo poruszona. Chcę być coraz bliżej dziecka, ale coś musi zmienić się w instytucji. Zmiany są możliwe. Zawsze istnieje jakieś pole rezerw i coś można poprawić. Dla mnie to była rewolucja w myśleniu i świadomość, jak bardzo przeszkadzają nam schematy w myśleniu o ważnych rzeczach. Nie będę nakładać na talerz tego, czego dzieci sobie nie życzą. Z większą wyrozumiałością popatrzę na spacerujące lub niechcące spać dzieci.
(Uczestniczka szkolenia)

Fundacja Komeńskiego opracowała na podstawie koncepcji dr Rogera Protta zestaw standardów jakości pracy z dziećmi. Szkolenie pozwala dowiedzieć się, jak wprowadzić w przedszkolu standardy podstawowe dotyczące:
1) żywienia, 2) snu i odpoczynku, 3) higieny i korzystania z toalety, 4) adaptacji nowych dzieci w przedszkolu i 5) uczestnictwa rodziców w życiu placówki.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiadują się:

 • jak określić spójny i jednolity stosunek całego zespołu przedszkola w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci
 • jak przeprowadzić analizę aktualnej sytuacji w placówce dotyczącej realizacji potrzeb dzieci i określić schematy poznawcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • jak określić zmiany konieczne do wprowadzenia w placówce, aby lepiej zaspokajać podstawowe potrzeby dzieci
 • jak przeprowadzić warsztaty z rodzicami dotyczące zaspokajania potrzeb dzieci w przedszkolu
 • jak opracować materiały informacyjne dla rodziców na temat 5 podstawowych standardów

Cel szkolenia:

 • wypracowanie przez zespół tzw. standardów minimalnych: precyzyjnie i krótko sformułowanych wymogów określających granicę między tzw. jakością dopuszczalną a niedopuszczalną. Każdy standard dotyczy jednego, konkretnego obszaru. Innymi słowy, standard mówi o tym, co przedszkole powinno w danym obszarze zapewnić

Efekty szkolenia:

 • wszyscy pracownicy zaangażowani są w dyskusję oraz wspólnie opracowują standardy codziennej pracy, które mogą być włączone do regulaminu placówki
 • szkolenie pomaga w integracji zespołu placówki w kierunku wspólnego myślenia o potrzebach dziecka
 • opracowane zostają zasady obecności rodziców w przedszkolu
 • wielu uczestników twierdzi, że szkolenie wprowadza wręcz rewolucyjne zmiany w myśleniu o potrzebach dzieci i uświadamia, jak bardzo przeszkadzają nam schematy wychowawcze

Odbiorcy szkolenia:

 • wszyscy pracownicy przedszkola (dyrektor placówki, nauczyciele wychowania przedszkolnego, personel administracyjny, intendentka, kucharki, woźne)

Czas trwania szkolenia:

 • 15 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl