Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem

Od zaciekawienia do porozumieniaPrzede wszystkim dowiedziałam się jak rozmawiać z dzieckiem. To, że w rozmowie należy podążać za dzieckiem.
Jak formułować pytania, aby dziecko dobrze i bezpiecznie się czuło w rozmowie z dorosłymi
(uczestniczka kursu)

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem. Dzięki ich zastosowaniu w codziennej pracy nauczyciel będzie umiał bardziej świadomie rozwijać kompetencje komunikacyjne dzieci oraz wspierać ich rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Nade wszystko jednak mają one pomóc obydwu stronom w nawiązywaniu autentycznych, pełnych „zaciekawienia i porozumienia” relacji.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiadują się o:

 • związkach komunikacji z rozwojem społecznym (interakcje) oraz poznawczym (myślenie)
 • warunkach skutecznej komunikacji z dzieckiem
 • roli stylu komunikacyjnego nauczyciela w przebiegu interakcji z dzieckiem
 • znaczeniu postawy„podążania za…” w procesie komunikowania się z dzieckiem
 • konkretnych technikach wspierających komunikację z dzieckiem
 • znaczeniu aranżacji przestrzeni przedszkolnej dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych dziecka

Po szkoleniu zyskasz umiejętność:

 • wglądu w preferowany przez siebie styl komunikacyjny
 • identyfikacji dziecięcych stylów komunikacyjnych
 • świadomego korzystania z różnorodnych technik sprzyjających komunikacji takich jak: naśladowanie, komentowanie, interpretowanie, uzupełnianie – rozszerzanie dziecięcych wypowiedzi, odróżniania pytań stymulujących vs blokujących komunikację z dzieckiem
 • aranżowania wystroju wnętrza sprzyjającego komunikacji

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym

Czas trwania szkolenia:

 • 20 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl