Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem.

Od zaciekawienia do porozumienia“Przede wszystkim dowiedziałam się jak rozmawiać z dzieckiem. To, że w rozmowie należy podążać za dzieckiem.
Jak formułować pytania, aby dziecko dobrze i bezpiecznie się czuło w rozmowie z dorosłymi.”

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem. Dzięki ich zastosowaniu w codziennej pracy nauczyciel będzie umiał bardziej świadomie rozwijać kompetencje komunikacyjne dzieci oraz wspierać ich rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Nade wszystko jednak mają one pomóc obydwu stronom w nawiązywaniu autentycznych, pełnych „zaciekawienia i porozumienia” relacji.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiadują się o:

 • związkach komunikacji z rozwojem społecznym (interakcje) oraz poznawczym (myślenie),
 • warunkach skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • roli stylu komunikacyjnego nauczyciela w przebiegu interakcji z dzieckiem,
 • znaczeniu postawy„podążania za…” w procesie komunikowania się z dzieckiem,
 • konkretnych technikach wspierających komunikację z dzieckiem,
 • znaczeniu aranżacji przestrzeni przedszkolnej dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych dziecka.

Po szkoleniu zyskasz umiejętność:

 • wglądu w preferowany przez siebie styl komunikacyjny,
 • identyfikacji dziecięcych stylów komunikacyjnych,
 • świadomego korzystania z różnorodnych technik sprzyjających komunikacji takich jak: naśladowanie, komentowanie, interpretowanie, uzupełnianie – rozszerzanie dziecięcych wypowiedzi, odróżniania pytań stymulujących vs blokujących komunikację z dzieckiem,
 • aranżowania wystroju wnętrza sprzyjającego komunikacji.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Czas trwania szkolenia:

 • 20 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl