Jest to fascynująca metoda pracy z dziećmi, która daje zarówno dzieciom, jak i nauczycielom możliwości rozwoju na wielu poziomach

Szkolenie Mali BadaczeMetoda ta oddaje dzieciom bardzo dużą odpowiedzialność za własny rozwój, a jednocześnie umożliwia nauczycielom realizację programu w atrakcyjny, aktywny sposób.

Projekt badawczy to nie tylko kolejna metoda prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim sposób umożliwiający dzieciom poznawanie świata i rozumienie jego sensu poprzez własną aktywność.

Szkolenie Metoda projektów badawczych sprawia, że:

 • pomagasz rozwijać się dzieciom – wprowadzenie metody projektów badawczych umożliwia dzieciom poznawanie świata dzięki własnej aktywności
 • podążasz za własną ciekawością – w czasie szkolenia uczestnicy realizują mini-projekt, przechodząc przez fazy projektu badawczego tak samo, jak dzieci
 • współpracujesz z dziećmi i z rodzicami – uczestnicy szkoleń najpierw wspólnie pracują nad własnym projektem, a następnie wraz z rodzicami pomagają dzieciom w realizacji ich projektów

Program szkolenia jest konsultowany z prof. Lilian Katz, światowym ekspertem w zakresie nowoczesnej pedagogiki.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • pracują warsztatowo w dwóch, równoległych grupach
 • realizują własne mini-projekty badawcze
 • dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
 • otrzymują od trenerów informacje zwrotne o zachodzącym procesie grupowym i procesie badawczym
 • prezentują zrealizowane przez siebie projekty badawcze

Uczestnicy, którzy po szkoleniu będą realizować projekty badawcze z dziećmi mogą skorzystać z e-mentoringu prowadzonego przez trenerów.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

 • część I – 30 godzin dydaktycznych (w tym 20 godzin stacjonarnych, 10 godzin e-learningu)
 • część II – 10 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne:

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres szkolenia@frd.org.pl