SZKOLENIA

Trudne zachowania dzieci

Analiza zachowań dzieci, które sprawiają trudność (z perspektywy dziecka i dorosłego).  Uczestnicy warsztatów zwiększają umiejętność rozumienia trudnych sytuacji w kontaktach z dziećmi i właściwego reagowania...

Czytaj więcej

Jak zawierać kontrakt z dziećmi?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się czym jest kontrakt z dziećmi, jaka jest metodologia tworzenia kontraktu, poznają zasady jego formułowania...

Czytaj więcej

Jak organizować dobre spotkania z rodzicami?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują przyczyny braku współdziałania ze strony rodziców i uczą się jak przygotować warunki do dobrej współpracy z nimi...

Czytaj więcej

Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?

Podczas szkolenia uczestnicy ustalają hierarchię ważności poszczególnych potrzeb dziecka w sytuacji pójścia do szkoły przyjmując różne perspektywy: dziecka, rodziców, nauczyciela...

Czytaj więcej

Od zaciekawienia do porozumienia, czyli co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom konkretnych technik usprawniających komunikację między dorosłym a dzieckiem...

Czytaj więcej

Koncepcja pedagogiczna przedszkola

Szkolenie pomaga odpowiedzieć wszystkim pracownikom na pytania o cele pracy wychowawczej, zasady pracy w zespole oraz współpracy z rodzicami i innymi instytucjami. Podczas spotkań przedstawiciele rady pedagogicznej przedszkola pracują nad jednolitym, całościowym i spójnym programem pracy wychowawczej...

Czytaj więcej

Przedszkole na piątkę – standardy jakości pracy z dziećmi

Fundacja Komeńskiego opracowała na podstawie koncepcji dr Rogera Protta zestaw standardów jakości pracy z dziećmi...

Czytaj więcej

Mali badacze – wprowadzenie do metody projektów badawczych

Jest to fascynująca metoda pracy z dziećmi, która daje zarówno dzieciom, jak i nauczycielom możliwości rozwoju na wielu poziomach...

Czytaj więcej