Aktywność ruchowa u małych dzieci przebiega samoistnie wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego

Swobodny ruch dziecka – profilaktyka zdrowia i podstawa rozwojuRuch napędzany jest wrodzoną motywacją do poznawania świata i ciekawością. Jeśli stworzymy dziecku możliwości nieskrępowanego ruchu, będzie rozwijać nie tylko świadomość i integralność swojego ciała, ale również kształtować umiejętności poznawcze i społeczno-emocjonalne.

Celem szkolenia jest uwrażliwienie opiekunów i rodziców na aspekty zdrowotne i rozwojowe aktywności ruchowej dzieci, zwiększenie umiejętności zapewniania dzieciom nieskrępowanych możliwości ruchu i poznawania świata zarówno w salach jak i na zewnątrz (w ogrodzie) oraz przygotowanie do współpracy z rodzicami w tym zakresie.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różne aspekty rozwoju dziecka powiązane z rozwojem ruchowym, doskonalą umiejętności stymulowania rozwoju ruchowego, wspólnie pracują nad propozycjami zabaw. Osobne miejsce w szkoleniu zajmują propozycje aktywności ruchowej na wolnym powietrzu. Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami, pracują nad systemem komunikacji z rodzicami i planują zmiany organizacyjne umożliwiające codzienny pobyt dzieci na powietrzu.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, opiekunowie dzienni

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl