Celem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy o rozwoju małego dziecka oraz nabycie umiejętności prawidłowej obserwacji.

Obserwacja małego dziecka - jak rozpoznawać i lepiej rozumieć procesy rozwojowe?

Obserwacja, wolna od stereotypów, ocen i z góry przyjętych założeń umożliwi dostosowanie działań wychowawczych i edukacyjnych stymulujących zintegrowany rozwój dziecka. Szkolenie uczy wrażliwości i uważności w obserwowaniu dzieci, daje praktyczne umiejętności rejestrowania obserwacji.

Uczestnicy otrzymują narzędzia do prowadzenia obserwacji oraz materiały zawierające kompendium wiedzy o rozwoju dziecka w wieku od 0 do 36 miesięcy wraz ze wskazówkami pozwalającymi planować działania stymulujące i korekcyjne.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych (możliwość doskonalenia umiejętności przez e-learning)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl