Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o znaczeniu sztuki i plastyki dla rozwoju społecznego, emocjonalnego i manualnego małego dziecka. Pokazanie, jak przez aktywne zabawy kształtem i barwą można skomunikować się z dzieckiem i uzyskać informacje o  jego potrzebach i kondycji

Sztuka a rozwój dziecka

Szkolenie zakłada dwa moduły: wykładowy i warsztatowy.

ROZWÓJ. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – moduł wykładowy

Wykład pozwala zrozumieć, jak duże znaczenie na rozwój małego dziecka mają doświadczenia ze świata zmysłów. Działania plastyczne w naturalny sposób angażują równocześnie wiele aktywności.  Obok rozwoju manualnego, pobudzają zmysły, emocje, wyobraźnię, kreatywność, wytrwałość, mowę. Uaktywniają najmocniej zmysł m.in. dotyku, wzroku, słuchu. Dzięki wyselekcjonowanym obrazom i metodom, uwrażliwiają na piękno i harmonię. Pokazują, jak ważna jest również estetyka otoczenia, w którym dziecko przebywa.

KREATYWNY OPIEKUN – moduł warsztatowy

Opiekunowie powinni pielęgnować w sobie umiejętność zabawy i improwizacji. Jednocześnie panować nad emocjami i być odpornym na stres. Moduł warsztatowy pozwoli rozwinąć umiejętności miękkie i kreatywność, potrzebne do praktycznego wykorzystania ćwiczeń artystycznych.

Uczestnicy otrzymują materiały zawierające informacje o znaczeniu kontaktu małego dziecka z kreatywną plastyką oraz bank pomysłów na zajęcia artystyczne z najmłodszymi.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl