Najmłodsze dzieci są szczególnie narażone na urazy i wypadki. Nie mając wystarczającej liczby doświadczeń trudno im przewidzieć konsekwencje swojego zachowania. Opiekunowie muszą być szczególnie czujni, a jednocześnie wyposażeni w praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Podstawy medycyny ratunkowejUczestnicy podczas warsztatowego szkolenia dowiedzą się, jak rozpoznać niepokojące objawy u dziecka oraz prawidłowo ocenić jego stan. Zajęcia z fantomami dadzą okazję przećwiczenia postępowania w określonych sytuacjach zagrożenia (utrata przytomności, zadławienie, zatrucie, urazy). Dodatkowo opiekunowie zyskają informacje jak właściwie skompletować wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz co należy ustalić przed podaniem leku.

Uczestnicy otrzymują materiały zawierające dokładne instrukcje reagowania na poszczególne sytuacje zagrożeń.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

  • Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl