Opieka nad małym dzieckiem wymaga najwyższych standardów i głębokiego przemyślenia wielu kwestii oraz uwspólnienia podstawowych zasad i wartości

Szkolenie "Żłobek na piątkę"
– Podobało mi się to, że zajęcia były w formie dyskusji i każda z nas mogła pokazać kawałek swojego świata, mogłyśmy czerpać ze swoich doświadczeń.
– Forma zajęć jest bardzo angażująca, dużo wiedzy zostaje w głowie dzięki praktycznym ćwiczeniom
– Ciekawe rozwiązania co do zachęcania dzieci do spożywania posiłków – konkretnie ukazane problemy, które zdarzają się w przedszkolach i grupach zabawowych wśród dzieci.
(Uczestnicy szkolenia)

Dzieci muszą mieć zapewnione podstawowe potrzeby fizjologiczne, poczucie bezpieczeństwa, szacunku, uwagi, możliwości samodzielnej eksploracji. Odpowiedzialność za zapewnienie tych potrzeb leży na całym personelu żłobka nie tylko na kierownictwie i opiekunkach czy opiekunach.
Celem szkolenia jest wypracowanie jednolitych dla całego żłobka standardów jakości opieki nad dziećmi. Standardy dotyczą najważniejszych – podstawowych obszarów życia codziennego dziecka: żywienia, odpoczynku, toalety, bezpieczeństwa (psychicznego i fizycznego), współpracy z rodzicami.
W zajęciach bierze udział cały personel żłobka (kierownictwo, opiekunki, specjaliści, personel pomocniczy). Szkolenie umożliwia integrację zespołu placówki w kierunku wspólnego myślenia o potrzebach dziecka.
Efektem szkolenia są wspólnie przedyskutowane i spisane zasady działania placówki, które stają się częścią koncepcji pracy pedagogicznej oraz program ewentualnych zmian wraz z harmonogramem działań podnoszących poziom wykonywanych usług i jakość rozwoju dzieci w żłobku.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 25 godzin dydaktycznych (w tym: 15 godzin stacjonarnych, 10 godzin e-learningu)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl