Rozwój społeczno – emocjonalny małych dzieci jest jednym z ważniejszych obszarów w rozwoju dziecka.

 Wspieranie rozwoju społecznego dzieci i rozwiązywanie konfliktów„Teraz wiem, że za szybko wkraczam w konflikty między bliźniaczkami, którymi się opiekuję – trzeba dać im możliwość samodzielnej próby rozwiązania konfliktu”.

“Nagle się okazuje że to stereotypy: nakładanie posiłków dzieciom, czy natychmiastowe rozwiązywanie ich problemów – to nie musi tak wyglądać! Chciałabym to przełożyć na zachowania w swojej placówce – zastanowię się, czy warto natychmiast wkraczać w konflikty dziecięce.”
Dziecko, które wchodzi do żłobka czy klubu dziecięcego potrzebuje wielu umiejętności, które wykształca w relacjach z innymi dziećmi, personelem i otaczającym światem.

Warsztat pozwala lepiej zrozumieć drogę rozwoju społeczno – emocjonalnego małych dzieci, pokazuje sposoby rozwiązywania konfliktów przez dzieci. Uczestnicy rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i wspomagania dzieci w samodzielnym budowania własnych relacji z innymi ludźmi.

Uczestnicy otrzymują materiały dotyczące życia społecznego małych dzieci.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, opiekunowie dzienni

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych (możliwość doskonalenia umiejętności przez e-learning)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl