Współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem pracy pedagogicznej wychowawcy małego dziecka. Konieczny jest stały, dwustronny przepływ informacji, bliski i bezpieczny kontakt umożliwiający rozwiązywania ewentualnych problemów

KonsultacjeSzkolenie pomaga przepracować stereotypy blokujące dobrą współpracę, przygotowuje wychowawców żłobka do nawiązania i utrzymywania codziennych kontaktów z rodzicami, uczy zasad otwartej komunikacji, daje propozycje dokumentowania pracy z dziećmi, wzbogacające sposób informowania rodziców o rozwoju dziecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się również jak prowadzić warsztatowe spotkania z rodzicami na interesujące ich tematy.

Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze wraz z przykładowymi scenariuszami warsztatów dla rodziców.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl