Szkolenie oparte na doświadczeniach programu „Przedsiębiorcze dzieci

Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszychDla kogo:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi w wieku 4–7 lat: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic, bibliotekarzy, animatorów.

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości;
 • zdobycie umiejętności wspomagania rozwoju kompetencji przedsiębiorczości u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • refleksja nad własnymi postawami, które mają wpływ na kształtowanie przedsiębiorczości u dzieci,
 • zwiększenie umiejętności wykorzystania metody projektowej w pracy pedagogicznej
 • poszerzenie wiedzy na temat możliwości poznawczych dzieci w wieku 4–7 lat w kontekście zadań proponowanych w programie „Przedsiębiorcze dzieci”.

Nabycie umiejętności przez nauczycieli:

 • stosowania metod i technik pracy proponowanych w programie szkolenia,
 • ewaluacji pracy z dziećmi w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości;
 • planowania razem z dziećmi ich aktywności
 • wykorzystania podejścia projektowego w pracy z dziećmi

Wzmacnianie dyspozycji nauczycieli:

 • przedsiębiorczości;
 • kreatywności;

Metodologia szkolenia:

Wykład i praca warsztatowa

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do metodyki pracy z dziećmi opartej na podejściu projektowym,
 • Praca z ramowymi scenariuszami zajęć z dziećmi w 4 blokach, dotyczących tematów związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. Scenariusze ułożone są tak, by stopniowo dostarczały dzieciom doświadczenia budujące wiedzę osobistą i rozwijające umiejętności potrzebne do kolejnych działań
 • Metodyka zaproponowana w programie opiera się na podejściu projektowym. Charakteryzuje się dużą autonomią dzieci w wyborze kierunków działań, wspólnym z dziećmi planowaniem pracy, ich silnym zaangażowaniem w działania oraz pracą w większych lub mniejszych grupach zadaniowych.

Materiały szkoleniowe

Scenariusze zajęć z dziećmi, słowniczek ekonomiczny, propozycje gier i zabaw związanych z tematami programu, lista książek i gier dla dzieci na temat edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

W najbliższym czasie nie planujemy realizacji tego szkolenia w formule otwartej.
Placówki zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z biurem Instytutu Komeńskiego:

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl