Autorski program Moniki Rościszewskiej-Woźniak. Program otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem MEN.


Dobry start przedszkolakaWiem jak napisać scenariusz tygodniowy i zrobić zapisy w dzienniku, nie boję się już tak pracy w grupach różnowiekowych, spróbuję inaczej zorganizować salę, wiem jak zapisywać nieplanowane aktywności dzieci.

Już rozumiem co to jest podążać za dzieckiem i tego spróbuję.

Uczestnicy dowiadują się o:

  • metodyce planowania i dokumentowania pracy pedagogicznej,
  • organizacji edukacji przedszkolnej w grupach różnowiekowych,
  • prowadzeniu ewaluacji gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich.

Cele szkolenia:

  • zdobycie umiejętności konstruowania planu pracy z dziećmi, uwzględniającego ich potrzeby rozwojowe i możliwości najbliższego środowiska,
  • poznanie nowoczesnych metod planowania i dokumentowania działań edukacyjnych,
  • stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju.

Odbiorcy szkolenia:

  • dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania szkolenia:

  • 10 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Dobry start przedszkolaka

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl