Umiejętność komunikacji z dziećmi, jak i rodzicami pomaga w codziennej pracy nauczyciela. Warsztat pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi


Potrafię rozmawiać Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi według scenariuszy zawartych w podręczniku.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jak uczyć dzieci działające w grupie przestrzegania norm społecznych
  • jak rozwijać umiejętność słuchania, rozumienia i komunikowania swoich emocji

Cele szkolenia:

  • poznanie terminów i zasad poprawnej komunikacji (co to jest język werbalny, niewerbalny, znaczenie ich w komunikacji, aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, pytania otwarte, zamknięte, komunikat „ja”, parafraza i inne)
  • nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i rozmówcy, budowanie poprawnych komunikatów
  • wzmocnienie umiejętności zainteresowania rozmówcą, gotowość do wzajemnego zrozumienia i porozumienia się

Efekty szkolenia:

  • zyskanie pewności siebie
  • szansa na lepszy kontakt z dziećmi i ich rodzicami
  • udoskonalenie umiejętności przekazywania nabytej wiedzy rodzicom

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

  • 15 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne:

Potrafie rozmawiać materiały

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl