Celem szkolenia jest uwrażliwienie na potrzeby swoje i innych

Świadomi siebie innych - szkolenie

 • Warsztaty te zachęciły mnie do refleksji nad tym, co daje mi praca, co mogę zrobić aby poczuć się lepiej.
 • Pozwoliły mi one spojrzeć w głąb siebie i sprecyzować własne oczekiwania związane nie tylko z pracą, ale też w życiu prywatnym
  (uczestniczki kursu)

Szkolenie jest adresowane do tych osób, które chcą być bardziej świadome uczuć, emocji, postaw swoich i innych, priorytetów określających ich cele, również zarządzania sobą podczas realizacji wyznaczonych celów.

Uczestnicy dowiadują się:

 • jak określić priorytety własnego rozwoju,
 • jak wyznaczyć cel rozwoju zawodowego,
 • jak wyznaczyć indywidualną ścieżkę rozwoju w zakresie kompetencji psychologicznych,
 • jak rozpoznać mechanizmy psychologiczne oraz wzorce zachowań w sytuacjach trudnych,
 • jak budować i wspierać poczucie własnej wartości u siebie i innych.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają swoje kompetencje i zasoby, przydatne w pracy i życiu codziennym, poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Warsztat umożliwia wypracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i wzmacnia uczestników w ich poczuciu własnej wartości.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

 • 15 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl