Twórcze myślenie stymuluje rozwój dziecka. Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat.

Jestem twórczy
Prowadząc warsztaty widziałam, jak ludzie dobrze na nich się czują, jak rozkwitają, jak pobudzają swoją kreatywność i jakie osobiste zyski z tego powodu odnoszą.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi według scenariuszy zawartych w podręczniku.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jakie są zasady prowadzenia twórczych zajęć z dziećmi,
  • jakie są metody pracy pobudzające potencjał twórczy m.in. bricolage, analogia personalna, pantomima,
  • jak rozwijać wyobraźnię dziecka wykorzystując różnorodne techniki,
  • jak opracowywać scenariusze zajęć dla dzieci i rodziców.

Cele szkolenia:

  • doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli w zakresie zajęć twórczych oraz rozwiązywania problemów,
  • pobudzenie twórczego obserwowania świata.

Efekty szkolenia:

Warsztat daje wiedzę i umiejętności dotyczące kreatywności dzieci i sposobów jej wykorzystania.

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
  • wychowawcy świetlicy,
  • rodzice, wolontariusze

Czas trwania szkolenia:

  • 15 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne:

Jestem twórczy - materiały

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 531 826 666 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl